کلیدواژه‌ها = الگوی پنج مرحله ای بایبی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 82-90

علی افسری؛ مسعود عظمی؛ سارا شهسواری؛ ندا غلامی


2. اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 9، بهار 1396، صفحه 67-86

آرزو مهدی زاده؛ پریوش سادات فیروزآبادی؛ حیدر محمدی؛ اطهر شریفی نجف ابادی؛ فرحان محمدی؛ نعمت منصوری