نویسنده = جابر افتخاری
تعداد مقالات: 3
1. برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین)

دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 83-108

جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ فهیمه مسلمی


2. تأثیر قصه‌گویی بر میزان رشد خلاقیت، نوآوری و هویت کودکان در دوره پیش‌دبستان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 67-84

حجت افتخاری؛ طاهره بنی اسدی؛ جابر افتخاری؛ غلامرضا بخش زاده


3. درس پژوهی؛ چالش‌ها، پیامدها و راهکارها

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 91-103

حجت افتخاری؛ جابر افتخاری