این فصلنامه به مجوز شماره 53102/341/100 مورخ 1393/4/25در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. همچنین مجوز انتشار این فصلنامه به شماره 78787 از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. این فصلنامه بر اساس مصوبه شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی شماره نامه 50000/18116/600 مورخه 97/11/24 ، به درجه علمی _ ترویجی داخلی ارتقاء یافت. این فصلنامه در آذرماه 1399، موفق به اخذ نمایه از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) گردید. اولین شماره این فصلنامه در بهار سال 1394 منتشر شد و زمان انتشار هر شماره، سه ماه یکبار می باشد.

 

 

                                         

                         

       

  

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 24، زمستان 1399 

3. ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز

صفحه 31-44

سیدمحمدرضا موسوی؛ وحید درویشی؛ ماهان مکاری نورانی