معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 دانشگاه آزاد

چکیده

این مطالعه را پژوهشگران با هدف بررسی فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکر و پژوهش از دیدگاه معلمان پایه‌ی ششم ابتدایی انجام دادند. مطالعه‌ی حاضر در قالب روش‌کیفی انجام پذیرفت. جامعه‌ی آماری شامل معلمان کلاس ششم ابتدایی چهارمحال و بختیاری بوده‌است. نمونه‌گیری از روش هدفمند و با رعایت قاعده‌ی اشباع نظری انجام شد، به‌این صورت تعداد 18 نفر معلم پایه‌ی ششم به‌عنوان نمونه برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته بوده که برای بررسی روایی آن از روایی سازه، درونی و بیرونی و برای پایایی از روش بررسی اعضا، بررسی همکار و ناظر بیرونی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که به‌نظر افراد پاسخ‌دهنده امکان استفاده از روش‌های متنوع ارزشیابی، تقویت روحیه‌ی پرسشگری دانش‌آموزان و تقویت مهارت‌های بیان آن‌ها، کاهش استرس و افزایش اعتماد به‌نفس دانش‌آموزان، آشناسازی دانش‌آموزان با روش‌های مناسب پژوهش و آشناسازی دانش‌آموزان با مهارت‌های استفاده از فناوری روز، از جمله فرصت‌های موجود در درس تفکر و پژوهش می‌باشد. پاسخ‌دهندگان کمبود امکانات کمک‌آموزشی، عدم ارزیابی علمی از نحوه‌ی اجرای درس تفکر و پژوهش، کمبود معلم متخصص و علاقه‌مند برای تدریس این درس و کمبود زمان اختصاص داده شده را به‌عنوان محدودیت‌های درس تفکر و پژوهش پایه‌ی ششم ابتدایی دانستند.

کلیدواژه‌ها