بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز، ایران.

2 استادیار دانشگاه شیراز، ایران.

3 دبیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی، فارس،ایران.

چکیده

چکیده
نظر به اهمیت تعلیم و تربیت، این پژوهش با هدف بررسی تاریخ تعلیم و تربیت در ایران انجام گردید. پژوهش حاضر به روش کیفی با بررسی اسناد، مقالات و پژوهش‌های معتبر و مرتبط با موضوع، انجام گرفته است. نتایج تحقیقات به دست آمده نشان می‌دهد: هدف از تعلیم‌وتربیت در ایران باستان دانش‌اندوزی و فراگیری ادب به‌منظور تصاحب صفات و کردار نیک بود تا فرد بتواند در اجتماع عضو مفیدی باشد. این سنت بعدها نیز در دورههای اسلامی گرامی ماند و دستورات قرآن که ضمن آن مقام معلم و دانش گرامی شمرده شده بود، سرمشق مسلمانان و الهامبخش آنان قرار گرفت. با تأسیس دارالفنون اولین گام در راستای تعلیم و تربیت نوین برداشته شد و سپس باعث تأسیس مدارس جدید در ایران شد. با پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی به منظور تعلیم و تربیت اسلامی انجام گرفت. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 تصویب شد چشم ‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی تبیین شده است.
با توجه به سیر تاریخی تحولات تعلیم و تربیت و افقی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ترسیم کرده می‌توان راه‌کارهایی برای بهبود نظام تعلیم و تربیت کشور ارایه داد.

کلیدواژه‌ها