نویسنده = علی شیروانی شیری
تعداد مقالات: 5
2. رابطه‌ بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهای نوین آموزشی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1398، صفحه 30-46

علی شیروانی شیری؛ رضاعلی نوروزی؛ سوسن نعمت اللهی


3. تأملی در معنای "صدق" در قرآن و دلالت‌های آن در تربیت و آموزش

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 45-64

علی شیروانی شیری؛ مرضیه خشنود؛ فهیمه صفری


4. در نکوهش «تملق»: گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق

دوره 4، شماره 14، تابستان 1397، صفحه 49-66

علی شیروانی شیری؛ بابک شمشیری؛ راحله سادات نبوی زاده


5. فلسفه ملاصدرا و حل چالش "هست" و "باید" تربیتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 54-67

علی شیروانی شیری