کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 8
2. برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین)

دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 83-108

جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ فهیمه مسلمی


3. شیوه ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی مبتتی بر المپیزم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 81-98

محمد حسین میرسلیمانی؛ ابراهیم آرین فرد


5. تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 121-136

مهران عزیزی محمودآباد؛ خدیجه حسینی خواه؛ طاهره مظفری


6. اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 101-122

سعید الیاسی؛ مهناز بیژندی؛ قباد بیژندی؛ سمیه عبدالمالکی


7. آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 67-84

سوزان عارضی؛ بهمن سعیدی پور؛ محمدرضا سرمدی؛ بهمن زندی