دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1397 
3. در نکوهش «تملق»: گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق

صفحه 49-66

علی شیروانی شیری؛ بابک شمشیری؛ راحله سادات نبوی زاده


4. تأثیر قصه‌گویی بر میزان رشد خلاقیت، نوآوری و هویت کودکان در دوره پیش‌دبستان

صفحه 67-84

حجت افتخاری؛ طاهره بنی اسدی؛ جابر افتخاری؛ غلامرضا بخش زاده


6. مدل مفهومی مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 103-120

عبدالرسول قادری؛ محمد وحیدی؛ بهرام اسماعیلی؛ محمد جواد یوسفی