تماس با ما

- تلفن تماس:

07132283061 / موبایل09176347267 (  این شماره موبایل صرفا برای پاسخگویی در ساعات غیراداری بوده و از ساعت 16 تا 21 جوابگو خواهد بود. لطفا تماس گرفته نشود و  فقط پیامک داده شود ). چنانچه سوالی درباره این مجله دارید، به توضیحات مندرج در منوهای صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید. در صورت هرگونه ابهام، به شماره موبایل بالا، پیامک داده شود.

- فکس: 07132281090

- ایمیل فصلنامه:cfu.journal@gmail.com

آدرس: شیراز. خیابان ساحلی شرقی. پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان فارس

کد پستی: 15515-71456


CAPTCHA Image