این فصلنامه به مجوز شماره 53102/341/100 مورخ 1393/4/25در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. همچنین مجوز انتشار این فصلنامه به شماره 78787 از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. این فصلنامه بر اساس مصوبه شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی شماره نامه 50000/18116/600 مورخه 97/11/24 ، به درجه علمی _ ترویجی داخلی ارتقاء یافت. این فصلنامه در آذرماه 1399، موفق به اخذ نمایه از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) گردید. اولین شماره این فصلنامه در بهار سال 1394 منتشر شد و زمان انتشار هر شماره، سه ماه یکبار می باشد.

سامانه مشابهت یابی سمیم نور

 

با توجه به اینکه این مجله، در فرایند داوری مقالات، از گزارش سامانه مشابه یاب استفاده می نماید، ضروریست که نویسندگان محترم، همراه با فایل مقالات، گواهی سامانه مشابه یاب، را نیز ارسال نمایند. به مقالاتی که گواهی مشابه یاب ارائه ندهند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

((مقالاتی که میزان درصد مشابهت یابی آنها، کمتر از 10 درصد باشد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت))

 

                                         

 

     

   

  

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 31، آذر 1401 

تجارب معلمان از چالش ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی دوره ابتدایی

صفحه 34-51

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسما غفاری؛ پگاه ایران پرور؛ حمزه برزگر