این فصلنامه به مجوز شماره 53102/341/100 مورخ 1393/4/25در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. همچنین مجوز انتشار این فصلنامه به شماره 78787 از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. این فصلنامه بر اساس مصوبه شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، طی شماره نامه 50000/18116/600 مورخه 97/11/24 ، به درجه علمی _ ترویجی داخلی ارتقاء یافت. این فصلنامه در آذرماه 1399، موفق به اخذ نمایه از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) گردید. اولین شماره این فصلنامه در بهار سال 1394 منتشر شد و زمان انتشار هر شماره، سه ماه یکبار می باشد.

 

 

                                         

 

     

   

  

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 31، آذر 1401 

تجارب معلمان از چالش ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی دوره ابتدایی

صفحه 34-51

داود طهماسب زاده شیخلار؛ اسما غفاری؛ پگاه ایران پرور؛ حمزه برزگر