داوران

داورانی که با این فصلنامه همکاری فعال دارند


 

ردیف

نام و نام   خانوادگی داور

تحصیلات /   مرتبه علمی / محل خدمت

1

محمد   جاودانی

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

2

عبدالخالق   فلاحی

دکتری /   مدرس دانشگاه فرهنگیان

3

فرشید قاسمی

دکتری /   مدرس دانشگاه فرهنگیان

4

عباس اناری   نژاد

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

5

حسین افلاکی   فرد

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

6

حجت الله   فانی

دکتری /   استادیار/ دانشگاه آزاد مرودشت

7

امین باقری   کراچی

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

8

شهربانو حقیقت

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

9

ناصر نوشادی

دکتری /   استادیار / دانشگاه یاسوج

10

ژیلا حیدری

دکتری / استادیار/   دانشگاه فرهنگیان

11

داوود دهقان

دکتری/ مدرس دانشگاه فرهنگیان

13

عباس اناری نژاد

دکتری/ استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

14

سهیلا جاهدی

دکتری/ استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

15

مجبوبه البرزی

دکتری/دانشیار/ دانشگاه شیراز

16

صغری استوار

دکتری/ استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

17

مهدی محمدی

دکتری/دانشیار/ دانشگاه شیراز

18

امین   ایزدپناه

دکتری/ مدرس   دانشگاه فرهنگیان

19

حسن اسدی

دکتری/   مدرس دانشگاه فرهنگیان

20

بابک شمشیری

دکتری/   دانشیار/ دانشگاه شیراز

21

علی شیروانی   شیری

دکتری/   استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

22

مریم شفیعی   سروستانی

دکتری/   استادیار/ دانشگاه شیراز

23

فهیمه   کشاورزی

دکتری/   استادیار/ دانشگاه شیراز

24

فریده یوسفی

دکتری/   دانشیار/ دانشگاه شیراز

25

محبوبه  فولاد چنگ

دکتری/   دانشیار/ دانشگاه شیراز

26

حسن آب روشن

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

27

لیلا نور   افشان

دکتری/ مدرس   دانشگاه فرهنگیان

28

مختار ذاکری

دکتری/ استادیار/   دانشگاه فرهنگیان

29

فریبا   خوشبخت

دکتری/   دانشیار/ دانشگاه شیراز

30

مجید چهارده   چریک

دکتری/   استادیار/ دانشگاه شیراز

31

ربابه رستمی

دکتری/   استادیار/ دانشگاه شیراز

32

نوازالله   فرهادی

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

33

الهام حیدری

دکتری /   استادیار / دانشگاه فرهنگیان

34

قاسم سلیمی

دکتری/   استادیار/ دانشگاه شیراز

35

مرضیه صادق   زاده

دکتری/   استادیار/ دانشگاه سلمان کازرون

36

حسین فراست

دکتری/   استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

37

فرشته   افتخاری

دکتری/ استادیار/ دانشگاه شیراز

38

سمیه   سادات  ساداتی فیروزآبادی

دکتری/ هیات   علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

39

جلیل اعتماد

دکتری/ مدرس دانشگاه   فرهنگیان

40

سمیرا فیروزبخت

دکتری/ مدرس دانشگاه فرهنگیان

41

معصومه   محترم

دکتری /   استادیار / دانشگاه شیراز

42

لیلا شاملی

دکتری /   استادیار / دانشگاه شیراز

43

محمد خیر

دکتری /   استاد تمام /  دانشگاه شیراز

44

فرحناز   کیانی

دکتری/ مدرس دانشگاه فرهنگیان

45

اسماعیل   حسام الدینی

دکتری /   استاد تمام/ دانشگاه صنعتی شیراز

46

یحیی صفری

دکتری/   دانشیار/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه