کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1399، صفحه 17-30

عباس اناری نژاد؛ کورش زارع شیبانی؛ مریم راسخی پور


3. رابطه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس

دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 125-138

عباس اناری نژاد؛ محمدجواد دژکوهی؛ فاطمه خاکسار


4. رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس

دوره 2، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 25-52

اسماعیل جوکار؛ سیده نجمه مولایی؛ عباس اناری نژاد


5. ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396

دوره 2، شماره 8، زمستان 1395، صفحه 75-86

هوشنگ جدیدی؛ محسن اسماعیلی؛ سیداسمعیل محمدیان نصرآبادی؛ زهره سلطانی راد؛ مسعود عظمی؛ فرید الماسی؛ کیوان عزیزی