دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1400 
5. مشکلات و چالش‌های آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا در مقطع ابتدایی

صفحه 65-79

ملیحه مصیبی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی