کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
تعداد مقالات: 12
1. بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1399، صفحه 17-30

عباس اناری نژاد؛ کورش زارع شیبانی؛ مریم راسخی پور


5. تجربه زیسته من در دانشگاه فرهنگیان برای معلم شدن

دوره 4، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 29-52

عباس اناری نژاد؛ زهرا حاتمی آبادشاپوری


6. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات: پردیس‌های استان قم

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 11-22

اکبر هدایتی؛ احمد رضایی؛ علیرضا رضایی آبگلی؛ مصطفی هدایتی


7. ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس

دوره 3، شماره 11، پاییز 1396، صفحه 103-120

سمیه زارع؛ سهیلا جاهدی؛ سیدیعقوب موسوی؛ بشیر عجمی بافرانی


8. بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 3، شماره 9، بهار 1396، صفحه 9-27

اسماعیل جوکار؛ سیده نجمه مولایی؛ عباس اناری نژاد؛ علی جوکار


12. آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 49-68

اسماعیل جوکار؛ سیده نجمه مولایی؛ زهره عمادی؛ عباس اناری نژاد