نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، نفیسه تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی پایه اول ابتدایی از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 65-84]

ا

 • احمدآبادی، آرزو روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 37-48]
 • احمدی، صدیقه اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • ادیب منش، مرزبان بررسی قابلیت اجرایی"برنامه ریزی درسی دانشگاه محور"در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 67-86]
 • اسماعیلی، بهرام اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 17-31]
 • اکبرزاده، صدیقه بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه‌ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 48-59]
 • البرزی، محبوبه رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه‌ ای نگرش به علوم [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 32-46]
 • اناری نژاد، عباس بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 17-30]
 • ایزدپناه، امین بازسازی نقش و کارکرد فلسفه تعلیم‌و‌تربیت در نسبت با عمل تربیتی مبتنی بر اندیشه‌های جان دیویی [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 45-66]
 • ایلانلو، حسین اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]

ب

 • بابازاده هاسونی، زهرا بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • براهوئی مقدم، نورمحمد بررسی راهکارهایی برای افزایش میزان آمادگی و پیشرفت زبانی دانش آموزان درپایه اول ابتدایی در مناطق دو زبانه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 118-129]
 • بهنیا، علی رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 96-117]

پ

 • پروانه، فرهاد تحلیل کتابهایِ درسیِ تاریخِ مقطع متوسطة‌ نظام آموزشی ایران دورة‌ پهلوی‌ِدوم از منظر بررسی و مقایسة مؤلفه‌های هویّت ملّی با هویّت دینی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 29-45]
 • پیمان فر، مهرسا مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]

ت

 • تاک، فاطمه مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]
 • تقوایی یزدی، مریم بررسی تاثیر درس‌پژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان سال پنجم ابتدایی شهر ساری [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 81-98]

ج

 • جعفریان یسار، حمید بازخوانی مفاهیم معلم پژوهنده و درس پژوهی از نگاه دانشجویان علوم تربیتی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 14-24]
 • جعفریان یسار، فرزانه بازخوانی مفاهیم معلم پژوهنده و درس پژوهی از نگاه دانشجویان علوم تربیتی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 14-24]

ح

 • حبیبی، حمدالله بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • حجازی، اسد بررسی تحقق فرصت‌های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در آموش و پرورش ایران [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 1-13]
 • حسین زاده، مریم بررسی تحقق فرصت‌های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در آموش و پرورش ایران [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 1-13]
 • حیرانی، فروغ مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]

خ

 • خدامرادی، ابوالفضل انگیزه خواندن و ارتباط آن با توانایی درک مفاهیم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ایرانی در رشته های مختلف [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 87-118]
 • خدایاری شوطی، سعید بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • خضرلو، غلامرضا رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 96-117]
 • خوشبخت، فریبا رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه‌ ای نگرش به علوم [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 32-46]

د

 • درویشی، وحید ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 31-44]
 • دلاور، علی اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]

ر

 • راسخی پور، مریم بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 17-30]
 • روشن، غلامحسین ارزیابی میزان اثر بخشی دوره آموزشی ماده 28 در ارتقاء نگرش، آگاهی و توانایی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 60-75]
 • رومانی، سعید شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 12-16]

ز

 • زارع شیبانی، کورش بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 17-30]

س

 • سپهوند، اسفندیار شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 12-16]

ش

 • شاهمرادی، نسیم مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]
 • شریعتمدار، آسیه اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • شکوهی، محمد جعفر واکاوی نقش آموزش خلاقیت با استفاده از سنجش حافظه کاری در خودباوری و مهارت حل‌مسئله در کودکان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 46-66]
 • شمشیری، بابک بازسازی نقش و کارکرد فلسفه تعلیم‌و‌تربیت در نسبت با عمل تربیتی مبتنی بر اندیشه‌های جان دیویی [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 45-66]
 • شیروانی شیری، علی تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی پایه اول ابتدایی از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 65-84]

ص

 • صالحی، محمد رضا اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 17-31]
 • صفری، محمود روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 37-48]

ط

 • طالاری، محمدرضا شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 12-16]
 • طالبی، سید حسن انگیزه خواندن و ارتباط آن با توانایی درک مفاهیم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ایرانی در رشته های مختلف [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 87-118]

ع

 • عظیم پور، احسان بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه‌ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 48-59]
 • علیدادی، علیرضا واکاوی نقش آموزش خلاقیت با استفاده از سنجش حافظه کاری در خودباوری و مهارت حل‌مسئله در کودکان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 46-66]
 • علیزاده، حمیده روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 37-48]

ف

 • فراست، حسین ارزیابی میزان اثر بخشی دوره آموزشی ماده 28 در ارتقاء نگرش، آگاهی و توانایی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 60-75]
 • فلاحی، مریم بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 85-95]

ق

 • قاسمی سامنی، متین بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 85-95]
 • قبادیان، مسلم مقایسه گرایش به تفکر انتقادی وخودکارامدی تحصیلی دردانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم آباد [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 25-36]
 • قربانی، حسین رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 96-117]

ک

 • کشت‌ورز کندازی، احسان اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 17-31]
 • کشت ورز کندازی، احسان واکاوی نقش آموزش خلاقیت با استفاده از سنجش حافظه کاری در خودباوری و مهارت حل‌مسئله در کودکان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 46-66]
 • کماسی، مهدی بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 85-95]

م

 • محمودی، فیروز بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • مرادی، راضیه رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه‌ ای نگرش به علوم [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 32-46]
 • مقصودی، مجتبی فراتحلیل زبان‌آموزی به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 14-28]
 • مقصودی، مجتبی انگیزه خواندن و ارتباط آن با توانایی درک مفاهیم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ایرانی در رشته های مختلف [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 87-118]
 • مکاری نورانی، ماهان ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 31-44]
 • موسوی، ستاره بررسی ارتباط بین میزان کاربست نوآوریهای برنامه درسی با مهارت‌های فراشناختی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 67-80]
 • موسوی، سیدمحمدرضا ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 31-44]
 • میرزاییان، وحید فراتحلیل زبان‌آموزی به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 14-28]

ی

 • یزدانی، سهراب بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه‌ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 48-59]