کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
تعداد مقالات: 12
1. روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان

دوره 6، شماره 22، تابستان 1399، صفحه 37-48

آرزو احمدآبادی؛ محمود صفری؛ حمیده علیزاده


3. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 43-52

محمد وحیدی؛ وجیهه ابویی مهریزی؛ عبدالرسول قادری؛ آنوشا مهیمنی


4. آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 23-41

خسرو نظری؛ اسد حجازی؛ محمد حسین محبی؛ فرشته صناعی؛ مهدی قاسمی


6. اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 101-122

سعید الیاسی؛ مهناز بیژندی؛ قباد بیژندی؛ سمیه عبدالمالکی


7. اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 9، بهار 1396، صفحه 67-86

آرزو مهدی زاده؛ پریوش سادات فیروزآبادی؛ حیدر محمدی؛ اطهر شریفی نجف ابادی؛ فرحان محمدی؛ نعمت منصوری


8. تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

دوره 3، شماره 9، بهار 1396، صفحه 51-65

سید محمود طباطبایی؛ رضا رامی؛ کیوان عزیزی؛ زهرا پرویزنیا؛ مسعود عظمی


9. اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 27-48

محمدرئوف حیدری فر؛ فرهاد پروانه؛ سلیمه عبدالحسینی؛ فریما همتی؛ مهنوش احمدی


10. اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان

دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 69-94

یحیی صفری؛ نسرین یوسف پور؛ کیوان عزیزی؛ اسلام محمدی گلینی؛ سودابه رحمانی راد


12. رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 26-40

خدامراد مومنی؛ کامران یزدان بخش؛ فرحناز فرامرزی