نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکاری، محمد حسین بررسی رابطه بین نگرش به فناوری آموزشی ویدیوپروژکتور و میزان استفاده ازآن از منظر معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 81-100]
 • احمدی، سیروس بررسی رابطه بین نگرش به فناوری آموزشی ویدیوپروژکتور و میزان استفاده ازآن از منظر معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 81-100]
 • اسماعیلی، فاطمه بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • اسمعیلی، محسن اثربخشی آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی بر ارتقاء یادگیری، روحیه ی رقابت و همکاری و نگرش های صمیمانه [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 87-109]
 • افتخاری، حجت بررسی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان های شهر مشکان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 29-49]
 • الیاسی، سعید اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]
 • امیری، رضا مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]
 • امیریان، لیلا اثربخشی ترسیم نقشه‌های‌ مفهومی گروهی بر حیطه‌های یادگیری دانش-آموزان در درس‌شیمی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 65-80]
 • اناری نژاد، عباس بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]
 • انصاری راد، پرویز اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]

ب

 • بابا زاده هاسونی، زهرا اختلالات دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: اختلال دیکته نویسی معین) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 9-30]
 • بادله، علیرضا تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده‌ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت‌ها بر پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-88]
 • باقری کراچی، امین آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]
 • بدری، رحیم بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]
 • بیژندی، قباد اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]
 • بیژندی، مهناز اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]

پ

 • پرویزنیا، زهرا تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]

ت

 • توماج، عبدالجلال تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده‌ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت‌ها بر پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-88]

ج

 • جاهدی، سهیلا بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • جاهدی، سهیلا ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • جوکار، اسماعیل بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]
 • جوکار، علی بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]

ح

 • حجازی، اسد بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • حسن زادگان رودسری، ماهرخ اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]
 • حسین پور، هدایت بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • حسینی خواه، خدیجه تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 121-136]

خ

 • خالق خواه، علی ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]
 • خداداده، ندا اثربخشی آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی بر ارتقاء یادگیری، روحیه ی رقابت و همکاری و نگرش های صمیمانه [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 87-109]
 • خدایاری شوطی، سعید اختلالات دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: اختلال دیکته نویسی معین) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 9-30]

د

 • داداش زاده، امین تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 83-101]

ر

 • رامی، رضا تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • رسولی، اعظم مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]
 • رشیدزاده، عبداله بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]

ز

 • زارع، زهرا اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]
 • زارع، سمیه ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • زارع خلیلی، مجتبی آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]
 • زاهد بابلان، عادل ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]
 • زوار، تقی اثربخشی ترسیم نقشه‌های‌ مفهومی گروهی بر حیطه‌های یادگیری دانش-آموزان در درس‌شیمی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 65-80]

س

 • ساعد موچشی، لطف الله اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 47-69]
 • سرمدی پور، مهران بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • سکوت، کبری تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده‌ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت‌ها بر پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-88]

ش

 • شبانی، رحیم زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی در ژرفانمایی لوح‌های کتاب ریاضی اول دبستان و تناسب آن ویژگی‌های رشدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 45-64]
 • شبانی، رحیم اختلالات دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: اختلال دیکته نویسی معین) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 9-30]
 • شجاع زاده، سهیلا زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی در ژرفانمایی لوح‌های کتاب ریاضی اول دبستان و تناسب آن ویژگی‌های رشدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 45-64]
 • شریفی نجف ابادی، اطهر اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • شمشیری، بابک ارمان گرایی واقع بینانه رویکردی مناسب برای تربیت دینی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 111-132]

ص

 • صادقی، سهراب بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • صادقی، سهراب آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]
 • صادقی حبیب آباد، علی معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت‌های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 111-140]
 • صفاری بروجنی، محمد اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]

ط

 • طباطبایی، سید محمود تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]

ع

 • عبدالمالکی، سمیه اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]
 • عجمی بافرانی، بشیر ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • عزیزی، کیوان تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • عزیزی محمودآباد، مهران تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 121-136]
 • عظمی، مسعود تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • علیدادی، علیرضا آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]

غ

 • غلامی، اعظم تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 83-101]
 • غلامی، سید صادق زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی در ژرفانمایی لوح‌های کتاب ریاضی اول دبستان و تناسب آن ویژگی‌های رشدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 45-64]

ف

 • فتحی آذر، اسکندر بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]
 • فرمهینی فراهانی، محسن اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 47-69]
 • فیروزآبادی، پریوش سادات اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]

ق

 • قادری، عبدالرسول ارمان گرایی واقع بینانه رویکردی مناسب برای تربیت دینی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 111-132]
 • قربانی، محمدرضا تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 83-101]

ک

 • کشاورززاده، علی اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 47-69]

م

 • محبی، محمد حسین بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • محمدی، حیدر اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • محمدی، فرحان اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • مسلم، حمید معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت‌های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 111-140]
 • مصلح امیردهی، هادی مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]
 • مظفری، طاهره تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 121-136]
 • معینی کیا، مهدی ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]
 • منصوری، نعمت اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • مهدی زاده، آرزو اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • مهدی نژاد، جمال الدین معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت‌های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 111-140]
 • موسوی، سیدیعقوب ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • موسوی، فرانک اثربخشی آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی بر ارتقاء یادگیری، روحیه ی رقابت و همکاری و نگرش های صمیمانه [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 87-109]
 • مولایی، سیده نجمه بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]
 • میرفرجود لنگرودی، سیده سمیرا ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]

ن

 • نظری، خسرو بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • نوروزی، زهرا بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]

ه

 • هاشمی، تورج بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]

ی

 • یعقوبی زاد گروی، ابراهیم مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]