نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکاری، محمد حسین تحلیل نشانه‌شناسی برساخت‌ تصویر زن در کتب درسی با تأکید بر دیدگاه بارت [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 26-37]
 • اسدی، حسن ضرورت بازاندیشی در برنامه های آموزش صلح [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 55-71]
 • افتخاری، جابر برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 83-108]
 • افتخاری، حجت برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 83-108]
 • افتخاری، حجت ارتقاء کیفیت آموزش خاصیت توزیع‌پذیری ضرب و یادگیری معنادار با استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان‌دهنده( درس پژوهی) [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 11-30]
 • افتخاری، حجت طراحی الگوی تدریس ضرب کسر در عدد(عملگر) با تاکید برتقویت هوش فضایی دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهدای مشکان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 1-15]
 • افسری، علی ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]
 • افسری سرداری، بتول نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 1-11]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه مدیریت زمان با خلاقیت و خود تنظیمی دانش اموزان پایه ششم ابتدایی سعدآباد [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 69-90]
 • اکبری، محمدرضا رابطه مدیریت زمان با خلاقیت و خود تنظیمی دانش اموزان پایه ششم ابتدایی سعدآباد [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 69-90]
 • اله کرم تاجدی، پروین ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 12-25]
 • اناری نژاد، عباس رابطه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 125-138]
 • اناری نژاد، عباس بررسی تاثیر آموزش درس‌پژوهی بر توانمندسازی معلمان [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 38-54]

ب

 • باصری، محمد پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]

خ

 • خاکسار، فاطمه رابطه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 125-138]

د

 • دژکوهی، محمدجواد رابطه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 125-138]

ذ

 • ذاکری، مختار تحلیل و تبیین عمل تعلیم و تربیت در پرورش هویت بر مبنای مبانی و فرایند‌های هویت‌یابی [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 72-86]

ر

 • رستگار، محمدرضا پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]
 • روان، زهرا تاثیر آموزش دقت بر توانایی دیکته نویسی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 16-29]

ز

 • زارعی، حیدرعلی تاثیر آموزش دقت بر توانایی دیکته نویسی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 16-29]
 • زارعی، عاطفه بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 57-81]

س

 • ستاری، صدرالدین مقایسه ی احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس عادی و هوشمند [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 11-26]

ش

 • شاهسنی، شهرزاد بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 57-81]
 • شفیعی سروستانی، مریم بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش‌آموزان کلاس ششم شهر شیراز [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 47-59]
 • شمشیری، بابک ضرورت بازاندیشی در برنامه های آموزش صلح [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 55-71]
 • شهسواری، سارا ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]
 • شیروانی شیری، علی رابطه‌ بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهای نوین آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 30-46]

ص

 • صالحی، محمد رضا ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 12-25]
 • صفری مهجن آبادی، محمد بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 57-81]

ط

 • طالبی، احسان پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]
 • طالبی، احسان آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]

ع

 • عابدی، زهرا طراحی الگوی تدریس ضرب کسر در عدد(عملگر) با تاکید برتقویت هوش فضایی دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهدای مشکان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 1-15]
 • عاشقی، بهنام سنجش مولفه‌های مهارت ارتباطی در تدریس (مطالعه موردی: مدرسان تربیت بدنی) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 109-124]
 • عزتی لارسری، ابراهیم سنجش مولفه‌های مهارت ارتباطی در تدریس (مطالعه موردی: مدرسان تربیت بدنی) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 109-124]
 • عسکری، صفورا بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش‌آموزان کلاس ششم شهر شیراز [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 47-59]
 • عظمی، مسعود ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]
 • علیدادی، علیرضا آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]
 • علیرضایی، رویا مقایسه ی احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس عادی و هوشمند [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 11-26]

غ

 • غلامی، اعظم تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی دهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر و تأثیر تدریس مبتنی بر آن در میزان یادگیری [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 47-67]
 • غلامی، ندا ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]

ف

 • فراست، حسین ارزیابی میزان ارتباط محتوای درسی کتاب های علوم تجربی مقطع ابتدایی با گرایش های مختلف علوم پایه [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 31-45]

ق

 • قربانی، محمدرضا تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی دهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر و تأثیر تدریس مبتنی بر آن در میزان یادگیری [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 47-67]

ک

م

 • محبی، شهلا تأثیر بازی‌های آموزش تخیلی در انگیزش تحصیلی و میزان پیشرفت درسی دانش آموزان دختر در درس ریاضی پایه چهارم ابتدائی ناحیه سه شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 27-55]
 • مزارعی، مصطفی پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]
 • مزارعی، مصطفی آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]
 • مسلمی، فهیمه برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 83-108]
 • مکی ابادی، مریم ارتقاء کیفیت آموزش خاصیت توزیع‌پذیری ضرب و یادگیری معنادار با استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان‌دهنده( درس پژوهی) [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 11-30]
 • مکی ابادی، مریم طراحی الگوی تدریس ضرب کسر در عدد(عملگر) با تاکید برتقویت هوش فضایی دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهدای مشکان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 1-15]
 • موسوی، فرانک تأثیر بازی‌های آموزش تخیلی در انگیزش تحصیلی و میزان پیشرفت درسی دانش آموزان دختر در درس ریاضی پایه چهارم ابتدائی ناحیه سه شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 27-55]
 • موسوی، فرانک نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 1-11]

ن

 • ناظمیان، صدیقه بررسی اثر بخشی فناوری نانو در آموزش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 71-81]
 • نعمت اللهی، سوسن رابطه‌ بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهای نوین آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 30-46]
 • نورپیشه، ندا آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]
 • نوروزی، رضاعلی رابطه‌ بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهای نوین آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 30-46]

ی

 • یوسفی، محمد جواد ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 12-25]