نمایه نویسندگان

آ

 • آب روشن، حسن پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و نشاط ذهنی براساس جهت گیری هدف پیشرفت در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 119-143]
 • آق آتابای، آمنه مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]

ا

 • احمدی، فاطمه اثربخشی آموزش راهکارهای مقابله ای اسلام بر گرفته از آیات قرآن کریم بر کاهش اضطراب دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • ازادی دهبیدی، فاطمه پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه‏ های صبر با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 52-70]
 • اسماعیلی، بهرام نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه بین جو دانشگاه با باورهای دینی و شادکامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شیراز [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 22-40]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه بین شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده با خود تنظیمی دانش آموزان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 85-103]
 • امیری، مهدی بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 54-67]
 • امیری، مهدی بررسی تطبیقی آموزش و پرورش در دو مکتب طبیعت گرایی و اسلام؛ ویژگی ها و عناصر برنامه درسی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 77-100]
 • اناری نژاد، عباس رابطه تجربه دوره آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس. [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-21]
 • انصاری، ایلا اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان شیراز [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 68-84]

ب

 • بحرینی، مجید معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 41-53]
 • بدری گرگری، رحیم نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‏ گیری هدف در پیش‏بینی هیجان‌های تحصیلی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-25]
 • بیژنی، فاطمه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده با خود تنظیمی دانش آموزان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 85-103]

پ

 • پرتابیان، اکبر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 54-67]
 • پناهنده، عباس پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 144-166]
 • پیری، موسی مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]

ت

 • ترک زاده، جعفر رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت‌های سطوح برتر تفکر فراگیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-189]

ج

 • جوانمرد، علی نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]

ح

 • حبیبی، رامین مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]

خ

 • خرمائی، فرهاد پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه‏ های صبر با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 52-70]
 • خسروی، مهوش تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 36-56]

ر

 • رئیسی، جعفر نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • رضایی، احمد مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • رضایی، هادی مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • رفاهی، ژاله پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 144-166]
 • رنجبر، معصومه اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خمین [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 68-85]

ز

 • زابلی، مصطفی پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه‏ های صبر با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 52-70]
 • زمانی، بی بی عشرت تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 36-56]

س

 • سبزی، ندا نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 26-51]
 • سپهری، کبری معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 41-53]
 • سرافراز، مهدی رضا رابطه‌ ذهن‌آگاهی و وضعیت تحصیلی در چارچوب نقش جنسیت بین دانش‌آموزان دبیرستانی پایه سوم شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 14-25]
 • سیادت، سیدعلی بررسی میزان کاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-35]

ش

 • شفیعی، لاله رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت‌های سطوح برتر تفکر فراگیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-189]
 • شفیعی، هادی نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • شهبازی، محمد رضا تبیین پدیدار شناسی آموزگاران از تفکر خلاق کودکان در دبستان. [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 101-123]
 • شیروانی شیری، علی فلسفه ملاصدرا و حل چالش "هست" و "باید" تربیتی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 54-67]

ط

 • طباطبایی، فاطمه سادات بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 86-98]

ع

 • عظیم پور، احسان طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-76]

ف

 • فرامرزی، فرحناز رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-40]
 • فکری، کاترین اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خمین [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 68-85]
 • فولادچنگ، محبوبه بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 86-98]
 • فولادچنگ، محبوبه نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 26-51]
 • فیروزبخت، سمیرا بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 86-98]

ق

 • قره آغاجی، سعید نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف و درماندگی آموخته‌شده در رابطه‌ی بین نظریه‌های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • قره آغاجی، سعید نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‏ گیری هدف در پیش‏بینی هیجان‌های تحصیلی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-25]
 • قنبری، مهدی معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 41-53]

ک

 • کریمی، هادی نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]

م

 • محمدی، مهدی رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت‌های سطوح برتر تفکر فراگیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-189]
 • محمدی جلالی، مجتبی اثربخشی آموزش راهکارهای مقابله ای اسلام بر گرفته از آیات قرآن کریم بر کاهش اضطراب دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • مصرآبادی، جواد طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-76]
 • مصلح امیردهی، هادی بررسی میزان کاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-35]
 • مصلح امیردهی، هادی تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 36-56]
 • مومنی، خدامراد رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-40]
 • میرنسب، میرمحمود نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف و درماندگی آموخته‌شده در رابطه‌ی بین نظریه‌های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]

و

 • ولیخانی، احمد رابطه‌ ذهن‌آگاهی و وضعیت تحصیلی در چارچوب نقش جنسیت بین دانش‌آموزان دبیرستانی پایه سوم شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 14-25]

ه

 • هدایتی، اکبر مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]

ی

 • یارمحمد زاده، پیمان طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-76]
 • یذرافکن، حمید رابطه بین جو دانشگاه با باورهای دینی و شادکامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شیراز [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 22-40]
 • یزدان بخش، کامران رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-40]
 • یوسفی افراشته، مجید مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]